Analiz | Konumlandırma

Analitik Reklam Ajansı Ankara

Analiz | Konumlandırma

Websitenizin içeriği derinlemesine incelenir ve uygulanmak üzere uygun bir SEO planı çıkarılır. Bu ön inceleme, websitenizi tanıma amaçlıdır ve üzerine enjekte edilecek SEO tekniklerine vereceği tepkileri tahmin etme açısından çok önemlidir.

Her ne kadar seo uzmanlığında belirli tekniklere hakim olmak ilk şart gibi görünse de, aslında bunu besleyen bir çok etken vardır. Örneğin seo çalışması yapacağı şehri tanıması bir seo uzmanına çok büyük avantaj sağlayacaktır.O şehri tanıması demek, dolayısıyla oranın halkının alışkanlıklarını bilmesi açısından çok önemlidir. Bir şehirde bulunan insanların yaşayış tarzı bile, kullanım istatistikleri ve tercihleri arasında çok büyük farklılıklara yol açabilir. Mesela eğlence mekanlarının yoğunluğu, işsizlik oranı, istihdam edilen iş alanları gibi faktörler, kabataslak bile olsa ilk etapta bir uzman için kafasında kullanıcı profili çizmesi açısından faydalıdır.